Provedena javna tribina u Dobrinju

Provedena javna tribina u Dobrinju

Društvo Potrošačica je u utorak 13. rujna provelo javnu tribinu u Općini Dobrinj na temu Euro – službena valuta u Hrvatskoj. Zbog uvođenja eura kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj Društvo Potrošačica konstantno radi na informiranju i...
NAJAVA: Euro – službena valuta u Hrvatskoj

NAJAVA: Euro – službena valuta u Hrvatskoj

U utorak 13. rujna provest ćemo javnu tribinu Euro – službena valuta u Hrvatskoj. Javnu tribinu provest ćemo u Općini Dobrinj. Javna tribina održat će se u utorak 13. rujna ove godine u  Društvenom domu Polje, na adresi Blatišće 32, u naselju Polje s...