Potrošačica 6/24

Potrošačica 6/24

Bilten Društva Potrošačica – godina IV – broj 34 – Vrbovsko – lipanj 2024. Provodimo projekt Nove pogodnosti: koje su koristi za potrošače kojeg s 800,00 eura sufinancira Primorsko-goranska županija. Snimili smo materijale za...
Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje “Nepoštena poslovna praksa”. Predavanje je provedeno u suradnji s Općinom Brod Moravice u petak 7. lipnja ove godine. Sukladno Zakonu o zaštiti potršošača potrošač je svaka...
Predavanje u Brod Moravicama

Predavanje u Brod Moravicama

U petak 7. lipnja ove godine s početkom u 13 sati provest ćemo u Općini Brod Moravice predavanje na temu Nepoštena poslovna praksa. Predavanje Nepoštena poslovna praksa je za sve potrošačice i potrošače besplatno. Dođite! Educirajte se i informirajte o tome koje...
Jedinice lokalne samuprave u zaštiti potrošača

Jedinice lokalne samuprave u zaštiti potrošača

Sukladno čl. 133 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno: informirati i provoditi izobrazbu potrošačaorganizirati...