Nepoštena poslovna praksa

Nepoštena poslovna praksa

Zahvaljujući financijskoj podršci Grada Kastva i Grada Kraljevica na lokacijama u Gradu Kastvu i Gradu Kraljevica snimili smo materijale za edukativni video “Nepoštena poslovna praksa”. Putem edukativnog videa informiramo i educiramo potrošače o radnjama...
Edukativni video Nepoštena poslovna praksa

Edukativni video Nepoštena poslovna praksa

U subotu, 13. studenog ove godine smo snimali materijale za edukativni video na lokacijama u Gradu Kastvu i Gradu Kraljevica. Snimanje i izrada edukativnog videa na temu Nepoštena poslovna praksa omogućeno je financijskom podrškom Grada Kastav i Grada...
Četvrti newsletter Društva Potrošačica

Četvrti newsletter Društva Potrošačica

U sklopu aktivnosti informiranja i educiranja potrošača, Društvo Potrošačica planira tijekom ove godine distribuciju serije od pet newslettera s ciljem povećanja znanja i svijest potrošača o pravima potrošača. Prvi newsletter smo izdali 07. travnja ove godine. Tad smo...