GDPR u OCD

GDPR u OCD

Drugu radionicu u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj UP.04.2.1.11.0035 proveli smo danas u suradnji s partnerom na projektom Udrugom za pravnu pomoć. Na radionici GDPR u OCD obrađene su sljedeće...
GDPR u OCD

Izgradnja potrošačke mreže

Opći cilj projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj UP.04.2.1.11.0035 je izgraditi kapacitete OCD za provedbu politike zaštite potrošača u Hrvatskoj. Budući da je specifični cilj navedenog projekta povezati,...