Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ u tri mjeseca provedbe projekta proveli smo 10 edukacija za mlade, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU”, organizirali smo okrugli stol povodom Dana Europe i...
Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ u dva mjeseca provedbe projekta proveli smo 10 edukacija u školama, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU i izradili smo edukativni video. Budući da smo svi mi...
Projekt Potrošačka školica za mlade 2024.

Projekt Potrošačka školica za mlade 2024.

Hrvatska je već godinama na začelju Europske unije po zaštiti prava potrošača. Zaštita prava potrošača (7.7.) spada pod ljudska prava po klasifikaciji djelatnosti udruga. Stoga je nužno  provoditi edukativne radionice sa svrhom zaštite i promocije ljudskih prava:...
Projekt Bilten Društva Potrošačica

Projekt Bilten Društva Potrošačica

Sa zadnjim danom ove godine završava provedba projekta Bilten Društvo Potrošačica. Tijekom ove godine izdano je dvanaest brojeva. Svi bilteni / newsletteri su izrađeni zahvaljujući financijskoj podršci u iznosu od 700,00 eura Primorsko-goranske županije. Cilj projekta...