Dvojni opticaj

Dvojni opticaj

Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje u kojem se za gotovinska plaćanja mogu upotrebljavati kune i euri. Dvojni optjecaj započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati te završava 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Za vrijeme dvojnog optjecaja, trgovac ili primatelj...
Što nakon uvođenja eura?

Što nakon uvođenja eura?

Hrvatska narodna banka u suradnji s Europskom središnjom bankom organizirala je seminar za civilno društvo “Što nakon uvođenja eura?” Ususret uvođenju eura i ulasku Hrvatske u europodručje HNB i ESB detaljnije su približili rad obiju institucija i...
Ususret euru

Ususret euru

Otkad je 12. srpnja ove godine Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a (Ecofin) usvojilo tri konačna pravna akta koja su potrebna kako bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023., intenzivno se radi na edukaciji potrošača. Tad je donesena između ostalog i...
Provedena javna tribina u Dobrinju

Provedena javna tribina u Dobrinju

Društvo Potrošačica je u utorak 13. rujna provelo javnu tribinu u Općini Dobrinj na temu Euro – službena valuta u Hrvatskoj. Zbog uvođenja eura kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj Društvo Potrošačica konstantno radi na informiranju i...
NAJAVA: Euro – službena valuta u Hrvatskoj

NAJAVA: Euro – službena valuta u Hrvatskoj

U utorak 13. rujna provest ćemo javnu tribinu Euro – službena valuta u Hrvatskoj. Javnu tribinu provest ćemo u Općini Dobrinj. Javna tribina održat će se u utorak 13. rujna ove godine u  Društvenom domu Polje, na adresi Blatišće 32, u naselju Polje s...