Aktivnosti Društva Potrošačica u 2023.

Aktivnosti Društva Potrošačica u 2023.

Društvo Potrošačica osnovano je 20. srpnja 2018. godine s glavnim ciljem informiranje, edukacija i savjetovanje potrošač(ic)a Hrvatske. Aktivnosti informiranja i edukacije potrošača provodimo putem javnih tribina, radionica, konferencija, webinara, biltena te Internet...
Projekt Potrošački ugovorni odnosi

Projekt Potrošački ugovorni odnosi

S današnjim danom završila je provedba projekta Potrošački ugovorni odnosi. Projekt je sufinanciran kroz  Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2023. godinu. Grad Vrbovsko je projekt vrijednosti...
Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave

Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave

Jedinice lokalne samouprave imaju zakonsku obavezu formiranja povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga ukoliko na području njihove regionalne samouprave postoji registrirana udruga za zaštitu potrošača.  Ustav Republike Hrvatske propisuje u članku 129. a...
Snimanje edukativnih materijala u Čabru i Vrbovskom

Snimanje edukativnih materijala u Čabru i Vrbovskom

U sklopu projekta “Kolektivna pravna zaštita” izradit će se edukativni video. Materijali su snimljeni na tri lokacije u Primorsko-goranskoj županiji. U srijedu 26.04.2023. snimili smo edukativne materijale na području Grada Krka. U srijedu 14.06.2023. snimili smo...