Snimanje edukativnih materijala u Čabru i Vrbovskom

Snimanje edukativnih materijala u Čabru i Vrbovskom

U sklopu projekta “Kolektivna pravna zaštita” izradit će se edukativni video. Materijali su snimljeni na tri lokacije u Primorsko-goranskoj županiji. U srijedu 26.04.2023. snimili smo edukativne materijale na području Grada Krka. U srijedu 14.06.2023. snimili smo...
Jedinice lokalne samuprave u zaštiti potrošača

Jedinice lokalne samuprave u zaštiti potrošača

Sukladno čl. 133 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno: informirati i provoditi izobrazbu potrošačaorganizirati...
Prevencija bolesti probavnog sustava

Prevencija bolesti probavnog sustava

Bolesti probavnoga sustava prema učestalosti su pri samom vrhu i među uzrocima smrti i među razlozima hospitalizacija. Također su među najčešćim su tegobama zbog kojih se bolesnici javljaju liječniku u djelatnostima opće i specijalističke zaštite u Republici...
Najava radionice bolesti probavnog sustava u Delnicama

Najava radionice bolesti probavnog sustava u Delnicama

U srijedu 28. rujna ove godine s početkom u 17:30 sati u Velikoj Vijećnici Grada Delnice na adresi Trg 38. brigade HV 37 održat će se druga od tri edukativnih radionica po projektu Primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava. Izvoditelj radionice...
Prevencija bolesti probavnog sustava

Prevencija bolesti probavnog sustava

U subotu 10. rujna ove godine proveli smo prvu od tri edukativnih radionica na temu prevencija bolesti probavnog sustava. Radionice se provode u sklopu projekta “Primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava”. Bolesti probavnoga sustava prema...