Edukacija Europska ideja u Delnicama

Edukacija Europska ideja u Delnicama

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo petu od 12 edukacija. Edukaciju na temu “Europska ideja” proveli smo u suradnji sa Srednjom školom Delnice. Na edukaciji je sudjelovalo 18 mladih osoba. Francuski ministar vanjskih poslova...
Edukacija Institucionalna struktura EU u Čabru

Edukacija Institucionalna struktura EU u Čabru

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo četvrtu od 12 edukacija. Edukaciju na temu “Institucionalna struktura EU” proveli smo u suradnji sa Srednjom školom “Vladimir Nazor” Čabar. Na edukaciji je sudjelovalo 10 mladih osoba....
Izvori prava u EU i njihova primjena u RH

Izvori prava u EU i njihova primjena u RH

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” izrađen je edukativni video. Edukativni video je izrađen sa svhom izobrazbe građana o izvorima prava u EU i njihovoj primjeni u RH. Na YouTube kanalu Društva Potrošačica pogledajte edukativni video...
Edukacija Institucionalna struktura EU

Edukacija Institucionalna struktura EU

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo treću od 12 edukacija. Edukaciju na temu “Institucionalna struktura EU” proveli smo u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice. Na edukaciji je...