Novi projekti Društva Potrošačica

Novi projekti Društva Potrošačica

U zadnjih mjeseca dana Društvu Potrošačica odobrena su čak sedam projekta. Primorsko-goranska županija odobrila nam je tri projekta. Grad Vrbovsko odobrio nam je dva projekta. Grad Krk odobrio nam je jedan projekt. Općina Punat odobrila nam je jedan projekt....
Projekt Potrošačka školica za mlade 2024.

Projekt Potrošačka školica za mlade 2024.

Hrvatska je već godinama na začelju Europske unije po zaštiti prava potrošača. Zaštita prava potrošača (7.7.) spada pod ljudska prava po klasifikaciji djelatnosti udruga. Stoga je nužno  provoditi edukativne radionice sa svrhom zaštite i promocije ljudskih prava:...