Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ u dva mjeseca provedbe projekta proveli smo 10 edukacija u školama, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU i izradili smo edukativni video. Budući da smo svi mi...
Provedene edukacije u Delnicama

Provedene edukacije u Delnicama

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  provodimo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. U Delnicama smo prvu edukaciju na temu...
Provedene edukacije u Vrbovskom

Provedene edukacije u Vrbovskom

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  provodimo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. U Vrbovskom smo prošli tjedan proveli...
Edukacija Institucionalna struktura EU u Čabru

Edukacija Institucionalna struktura EU u Čabru

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” proveli smo četvrtu od 12 edukacija. Edukaciju na temu “Institucionalna struktura EU” proveli smo u suradnji sa Srednjom školom “Vladimir Nazor” Čabar. Na edukaciji je sudjelovalo 10 mladih osoba....
Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Društvo Potrošačica provodi projekt „Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“. Projekt sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom četiri mjeseca provedbe projekta u Gorskom Kotaru provest će se 12 edukacija za mlade, obilježit će se Dan Europe i...