Potrošačica 1/24

Potrošačica 1/24

Bilten Društva Potrošačica – godina IV – broj 29 – Vrbovsko – siječanj 2024. Surađujemo s Pravnom klinikom – Centrom za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci. Besplatna pravna pomoć kroz Pravnu klinuku se pruža osobito...
Stručna praksa

Stručna praksa

Senat Sveučilišta u Rijeci dodijelio je status znanstvenih, znanstveno-nastavnih, nastavnih i stručnih baza. Na prijedlog Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci dodijelio je status stručne baze Sveučilišta u Rijeci Društvu Potrošačica kao...
Intership

Intership

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. omogućit će zainteresiranim studentima obavljanje stručne prakse. Riječ je o dva...