Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Sa zadnjim danom lipnja završila je provedba projekta Potrošačka školica 2024. Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufinancirala je Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je...
Provedene edukacije za mlade

Provedene edukacije za mlade

Putem 12 edukacija u školama sa svrhom neformalnog i informalnog učenja dali smo mladim osobama znanja o demokratskim temeljima i demokratskim procesima EU, europskim politikama, europskim pravima i vrijednosti, vladavini prava, institucijama EU. U tri grada Gorskog...
Provedene edukacije u Čabru

Provedene edukacije u Čabru

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  proveli smo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, proveli smo 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Sve edukacije u Čabru provedene su u suradnji sa Srednjom školom...
Održano predavanje u Općini Punat

Održano predavanje u Općini Punat

U sklopu projekta Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača smo u srijedu organizirali dva predavanja. Provedbu spomenutog projekta s EUR 300,00 je financijski podržala Općina Punat. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti provela je...
Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufinancira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je svrha projekta obrazovanje potrošačica i potrošača o temeljnim potrošačkim pravima. U...