Provedene edukacije za mlade

Provedene edukacije za mlade

Putem 12 edukacija u školama sa svrhom neformalnog i informalnog učenja dali smo mladim osobama znanja o demokratskim temeljima i demokratskim procesima EU, europskim politikama, europskim pravima i vrijednosti, vladavini prava, institucijama EU. U tri grada Gorskog...
Provedene edukacije u Čabru

Provedene edukacije u Čabru

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  proveli smo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, proveli smo 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. Sve edukacije u Čabru provedene su u suradnji sa Srednjom školom...
Provedene edukacije u Delnicama

Provedene edukacije u Delnicama

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  provodimo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. U Delnicama smo prvu edukaciju na temu...
Provedene edukacije u Vrbovskom

Provedene edukacije u Vrbovskom

Po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU”  provodimo edukacije za mlade osobe.  U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, provest će se 12 edukacija za mlade osobe između 15 i 20 godina. U Vrbovskom smo prošli tjedan proveli...