Potrošačica 4/24

Potrošačica 4/24

Bilten Društva Potrošačica – godina IV – broj 32 – Vrbovsko – travanj 2024. Društvo Potrošačica je ovlaštena pravna osoba za pokretanje predstavničke tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Ovaj mjesec je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo...
Novi projekti Društva Potrošačica

Novi projekti Društva Potrošačica

U zadnjih mjeseca dana Društvu Potrošačica odobrena su čak sedam projekta. Primorsko-goranska županija odobrila nam je tri projekta. Grad Vrbovsko odobrio nam je dva projekta. Grad Krk odobrio nam je jedan projekt. Općina Punat odobrila nam je jedan projekt....
Potrošačica 4/24

Potrošačica 3/24

Bilten Društva Potrošačica – godina IV – broj 31 – Vrbovsko – ožujak 2024. Od ovog mjeseca Društvo Potrošačica u provedbi ima novi projekt. Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Budući da...
Potrošačica 4/24

Projekt Bilten Društva Potrošačica

Sa zadnjim danom ove godine završava provedba projekta Bilten Društvo Potrošačica. Tijekom ove godine izdano je dvanaest brojeva. Svi bilteni / newsletteri su izrađeni zahvaljujući financijskoj podršci u iznosu od 700,00 eura Primorsko-goranske županije. Cilj projekta...