Što euro donosi potrošači(ca)ma


Naziv projekta:  Što euro donosi potrošači(ca)ma

Poziv: Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode od 01.01. – 30.06.2022. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju

Trajanje projekta: 01. travnja – 30. lipnja 2022. 

Broj ugovora: Klasa: 230-02/22-18/98; Urbroj: 2170-01-03/5-22-3

Ukupna vrijednost projekta: 2.000,00 kn

Odobren iznos podrške od strane Primorsko-goranske županije: 2.000,00 kn

Nositelj: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Područje provedbe projekta: Grad Kraljevica

Prioritetno programsko područje: Zaštita ljudskih prava: zaštita prava potrošača

Cilj projekta:

Senzibilizirati potrošače o načelima na kojima će se zasnivati zamjena hrvatske kune s eurom

Opis projekta:

Potrebno je žurno educirati potrošače o mjerama koje će se provoditi sa svrhom sprječavanja neosnovanog rasta cijena uslijed uvođenja eura. Provest će se okrugli stol „Što euro donosi potrošači(ca)ma“ u Kraljevici kako bi se educirali potrošači koje će imati konkretne koristi. Dobit će se sljedeće informacije: kada će euro biti uveden i koliko će iznositi fiksni tečaj konverzije, gdje će se i u kojem roku novčanice i kovani novac kuna moći zamijeniti za eure i mogućnost podnošenja pritužbi na trgovine i poduzeća koja krše pravilo dvojnog iskazivanja cijena ili su neopravdano povećala/neispravno preračunala cijene iz kuna u euro.

Datum održavanja događaja: 09. svibnja 2022. godine

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su potrošači svih dobih skupina kao i eksperti koji se bave financijskom pismenosti, novinari, predstavnici nevladinih organizacija.

Organizacija okruglog stola Što euro donosi potrošači(ca)ma je podržano financijske podrške Primorsko-goranske županije u okviru javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode od 01.01. – 30.06.2022. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Primorsko-goranske županije. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i ne odražava nužno stavove Primorsko-goranske županije i Grada Kraljevice.

Možda će vas zanimati..