Snimanje edukativnih materijala u Čabru i Vrbovskom

Napisala:Ana Smoljak

15/06/2023

U sklopu projekta “Kolektivna pravna zaštita” izradit će se edukativni video. Materijali su snimljeni na tri lokacije u Primorsko-goranskoj županiji.

U srijedu 26.04.2023. snimili smo edukativne materijale na području Grada Krka. U srijedu 14.06.2023. snimili smo edukativne materijale na području Grada Čabra i Grada Vrbovsko.

Kolektivna pravna zaštita je postupak koji omogućuje grupama pojedinaca da zajednički djeluju kako bi tražili prestanak nezakonite prakse i/ili traženje mjera obeštećenja, uključujući kompenzaciju, za štetu koju su kolektivno pretrpjeli.

Predstavnička tužba može biti:

  1. Predstavnička tužba za utvrđenje
  2. Predstavnička tužba za zabranu postupanja
  3. Predstavnička tužba za naknadu štete

Tko može podnijeti predstavničku tužbu? Predstavničku tužbu mogu podnijeti isključivo ovlaštena tijela za podnošenje predstavničkih tužbi.

Izradu edukativnog video uratka financijski je podržala Primorsko-goranska županija s 700,00 eura.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...