Provedene edukacije za mlade

Napisala:Ana Smoljak

21/06/2024

Putem 12 edukacija u školama sa svrhom neformalnog i informalnog učenja dali smo mladim osobama znanja o demokratskim temeljima i demokratskim procesima EU, europskim politikama, europskim pravima i vrijednosti, vladavini prava, institucijama EU.

U tri grada Gorskog Kotara, Čabru, Delnicama i Vrbovskom, proveli smo po četiri edukacije za učenike srednjih škola. Edukacije su provedene na sljedeće teme: Europska ideja, Institucionalan struktura EU, Europska prava i vrijednosti i „Pametna sela“. Svrha edukacija bila je učenicima približiti zbog čega je došlo do povezivanja i udruživanja europskih država, kako je tekao proces europske integracije, koji su izvori prava EU, približiti institucije EU i važnost predstavničkog tijela, Europskog parlamenta, približiti im europske politike, prava i vrijednosti, ali i približiti viziju Europske komisije za ruralna područja EU.

Edukacije u Vrbovskom provedene su u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice.

U travnju su provedene edukacije u Delnicama u suradnji sa Srednjom školom Delnice.

Edukacija “Europska ideja” u Čabru je provedena u ožujku, a u travnju je provedena edukacija “Institucionlna struktura EU”. U lipnju su provedene preostale dvije edukacije za mlade u Čabru. Sve edukacije u Čabru provedene su u suradnji sa Srednjom školom “Vladimir Nazor” Čabar.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...