Projekt Potrošačka školica za mlade 2024.

Napisala:Ana Smoljak

02/04/2024

Hrvatska je već godinama na začelju Europske unije po zaštiti prava potrošača. Zaštita prava potrošača (7.7.) spada pod ljudska prava po klasifikaciji djelatnosti udruga. Stoga je nužno  provoditi edukativne radionice sa svrhom zaštite i promocije ljudskih prava: zaštite prava potrošača. Grad Krk je odobrio financijsku podršku za provedbu projekta Potrošačka školica 2024.

Opći cilj projekta je: Podizanje razine informiranosti i educiranosti mladih o pravima potrošača.

U suradnji sa Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir provest će se četiri edukativno-informativne radionice za mlade na području Grada Krka. Radionice će biti provedene na sljedeće teme: Financijsko znanje, Financijsko ponašanje, Upoznajmo svoja prava i Sklapanje ugovora na daljinu. Edukativno-informativna radionica Upoznajmo svoja prava bit će provedena u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti.

Projekt “Potrošačka školica za mlade 2024” je podržan s financijskom podrškom Grada Krka. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Krka.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...