Proizvod s materijalnim nedostatcima

Napisala:Sanda Špac

07/10/2019

Potrošači se često pitaju što napraviti kada kupe proizvod te kada naknadno primijete materijalne nedostatke. Jedan od primjera je kupnja garniture u prodanom centru. S obzirom na to da većina prodajnih lanaca nudi uslugu prijevoza robe (namještaja) kupac tek kada dobije namještaj i kada se raspakira (ili sastavi) primijeti nedostatke na dostavljenome.

Hrvatski Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) utvrđuje pravila o odgovornosti prodavatelja u slučaju kada predmet prodaje ima materijalne nedostatke.

Potrošač u ovom slučaju može se trgovcu/prodavatelju obratiti usmeno, međutim svakako bi bilo bolje napisati pismeni prigovor. Pismeni prigovor može uputiti e-mailom, poštom (preporučeno) ili ga dostaviti u dva primjerka u poslovnicu s tim da na jednom primjerku trgovac mora naznačiti da je i kada je zaprimio prigovor. Na prigovor Prodavatelj mora odgovoriti u roku 15 dana.

 Primjer,kako Potrošač može uputiti prigovor trgovcu/prodavatelju:

Ako se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkrio, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su otkriveni dvije godine od predaje stvari. Neovisno o saznanju kupca za skrivene nedostatke, objektivni rok nakon kojega više nije moguće isticati prodavatelju skrivene nedostatke stvari, je dvije godine od predaje stvari u posjed kupca.

Prema čl. 410.,Kupac koji je pravovaljano obavijestio Prodavatelja o nedostacima može:

  • Zahtijevati da Prodavatelj nedostatke ukloni;
  • Da mu isporuči drugi proizvod bez nedostataka;
  • Zahtijevati sniženje cijene ili
  • Izjaviti da raskida Ugovor.

U slučaju da je nedostatak neznatan nema pravo raskinuti Ugovor,ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući I pravo na popravljanje štete.Troškove uklanjanje nedostataka snosi sam Prodavatelj.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se na nedostatke koji su lako vidljivi kod preuzimanja proizvoda Ipak, prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kada je riječ o vidljivim nedostacima – kupac je nakon predaje obvezan pregledati stvar ili dati stvar na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće. Kupac ima rok od 8 dana od pregleda stvari, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode, da javi prodavatelju kako je pronašao nedostatke. Osim toga, prilikom pregleda gdje su bile prisutne obje strane, kupac je obvezan odmah obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima.

U slučaju da kupac ne obavijesti prodavatelja o materijalnim nedostacima u gore navedenim rokovima, gubi prava koja bi mu po toj osnovi pripadala.

Ukoliko Vam ne odgovori ili niste zadovoljni odgovorom možete prijaviti trgovca Tržišnoj agenciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Možda će vas zanimati..

Zimsko sezonsko sniženje

Zimsko sezonsko sniženje

Zimsko sezonsko sniženje traje do 25. veljače 2024. godine. Popusti su u poslovnicama i Internet trgovini. U kupovini...

Kupnja putem Interneta

Kupnja putem Interneta

Tehnologija je u tolikoj mjeri napredovala i time promijenila naš način života. U današnje doba život bez Interneta je...

Promidžbeni dar

Promidžbeni dar

Treba li potrošač-ica platiti po uplatnici koju dobije uz pošiljku koju nije naručio/la? Može li se roba koja je došla...