Potrošači(ce) su regulatori tržišta

Napisala:Ana Smoljak

19/05/2019

POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske osnovano je 2018. godine sa sljedećim ciljevima informiranja, educiranja i savjetovanja potrošačica Hrvatske, umrežavanja s hrvatskim i međunarodnim udrugama i organizacijama za zaštitu potrošača, te promoviranju, zaštiti i zastupanju interesa udruga za zaštitu potrošača i potrošačica pri tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave na području djelovanja. Područje djelovanja organizacije je zaštita ljudskih prava.

Budući da prezentiramo da nam je jedan od ciljeva savjetovanje potrošačica Hrvatske, nedavno smo preko Facebook stranice„ POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske  dobili upit vezan uz proizvod koji je kupljen i za koji potrošačica ima račun a odlučila ga je vratiti prodavaču. Nažalost, potrošačica prilikom kupnje proizvoda nije provjerila s prodavačem kakvu su kod njih uvjeti reklamacije. Naime, uvjeti reklamacije nisu isti u svakoj trgovini. Štoviše, svaka trgovina ima svoje uvjete. Jedino im je zajedničko to što moraju dati povrat novca, popraviti ili zamijeniti ako proizvod ima materijali nedostatak. To je jedina zakonska obaveza prodavača.

U korespondenciji potrošačica nam je rekla da malom čovjeku treba neka udruga kojoj će se moći obratiti.  Mislila je, kao i vjerojatno većina drugih potrošača, da imamo neku težinu i ulogu da se nešto promijeni te je zaključila da ako je to definirano tako da ovisi o prodavaču hoće li dati zamjenu ili povrat novca onda je sve to bez veze. Sve dok model organizacije i provedbe potpore udrugama za zaštitu potrošača marginalizira udruge u politici zaštite potrošača, politika zaštite potrošača svodit će se na demokratski ukras javno-trgovačkog lobija. Stoga ne iznenađuje što Izvještaj Europske komisije pokazuje da je Hrvatska najgora članica po pitanju zaštite potrošača.

Hrvatska je 01. srpnja 2013. postala punopravna članica Europske unije sa svim pravima i obvezama koje iz tog članstva proizlaze, a pojedine su ovlasti prenesene institucijama Europske unije slijedom uredbi Ugovora o Europskoj uniji te Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao i odredbi Ustava Republike Hrvatske iz glave VIII.  Da bi stvorili zajedničko tržište, europski su zakonodavci donijeli stotine direktiva potrebnih za uklanjanje tehničkih, regulatornih, pravnih i kulturoloških prepreka unutar Unije. Direktiva je obvezujuća za države članice što se tiče ciljeva koje treba ostvariti, a da je na državi članici da sama odluči na koji način će ostvariti dogovoreni cilj.

Sloboda kretanja roba jedna je od temeljnih sloboda jedinstvenog tržišta. Za građane Europske unije sloboda kretanja roba znači da nema ograničenja na ono što mogu kupiti ili ponijeti sa sobom na putovanje. Znači, možete kupiti i ponijeti sa sobom s putovanja u neku od država članica EU-a, dok god kupujete proizvode za osobnu upotrebu, a ne za daljnju prodaju, s izuzetkom novih prijevoznih sredstava. S obzirom na to da Nacionalno program zaštite potrošača, potrošača ne definira kao regulatora tržišta već kao slabiju stranu na tržištu pitanje je vremena kad će potrošači izgubiti povjerenje u institucije sistema i proizvode kupovati u drugim državama članica Europske unije u kojima su proizvodi kvalitetniji i jeftiniji. Iako je Direktiva o zabrani različite kvalitete proizvoda izglasana u Europskom parlamentu sredinom travnja 2019. godine, države članice ju još nisu implementirale. Za njenu implementaciju imaju 24 mjeseci nakon što ju odobri Vijeće Europe. Vijeće ministara EU ju još nije odobrilo.

Potreban je učinkovit sustav zaštite potrošača Hrvatske kako se ne bi dogodilo da potrošač svoj novac troši u susjednim nam državama, članicama EU, koje imaju učinkovit sustav zaštite potrošača.

Možda će vas zanimati..

Financijska pismenost

Financijska pismenost

Svakodnevno donosimo niz odluka povezanih s upravljanjem osobnim financijama. Hrvatski obrazovni sustav ne pruža...

Shrinkflacija

Shrinkflacija

Pojam inflacije poznat je svim potrošačicama i potrošačima. No, znaju li što je shrinkflacija? Shrinkflacija je nova...