Potrošačica – nove aktivnosti

Napisala:Ana Smoljak

02/02/2024

Društvo Potrošačica je prijavilo promidžbenu akitvnost – Informativno edukativni video – “Korelacija potrošača i zaštite okoliša” na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike u 2023. godini. Aktivnost nam je odobrena. Odobrena potpora iznosi 6.500,00 eura.

Cilj aktivnosti je snimiti, montirati i objaviti na YouTube kanalu Društva Potrošačica informativno-edukativni video spot “Korelacija potrošača i zaštite okoliša”.

Društvo Potrošačica je prijavilo događaj u trajanju do 3 dana-radionica/seminar/okrugli stol – “Pametna sela – platforma za rekonstruiranje Gorskog Kotara” na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike u 2023. godini. Aktivnost nam je odobrena. Odobrena potpora iznosi 4.074,75 eura. Partneri na projektu su Lokalna akcijska grupa Gorski Kotar i Zadruga za etično financiranje.

Cilj aktivnosti je provesti seminar “Pametna sela – platfroma za rekonstruiranje Gorskog Kotara” u svibnju u Lukovodlu na Seoski turizam Krizmanić.

Obje aktivnosti su podržane s financijskom podrškom Ministarstva Poljoprivrede u okviru poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike u 2023. godinu.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....