Potrošači nakon ugovora s teleoperaterima

Napisala:Sanda Špac

02/10/2019

Prodavači usluga na sve moguće načine pokušavaju povećati svoju prodaju koristeći razne prodajne kanale (elektronička pošta, telefonska prodaja, putem interneta,  prodaja izvan poslovnih prostorija npr. prodaja ispred vrata ili na ulici).

Ono na što se potrošači najviše žale je taj da ne znaju na koji način mogu prekinuti svoj Ugovor sa tele-operaterom, u kojem roku

 te koja su njihova prava ukoliko je Ugovor sklopljen izvan prodajnog prostora samog tele operatera.

Prema zakonu o zaštiti potrošača (NN 14 iz 2019.g.) mijenja se članak 66. prema kojem će tele-operateri koji sklapaju ugovore Prema zakonu o elektroničkim komunikacijama morati potrošačima poslati ponudu za sklapanje ugovora i tek kada potrošači takvu ponudu potpišu i vrate usluga će se moći primjenjivati. Ovaj zakon stupio je snagu s 1.kolovozom 2019.g.

Prema zakonu o zaštiti potrošača prema čl.72, Potrošač ima pravo, ne navodeći razlog za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih jedinica ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o uslugama sa tele-operaterom rok za prekid ugovora započinje od dana sklapanja ugovora za prodavateljem usluga. Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovom pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje tek po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. Trgovac mora upoznati kupca da ukoliko dođe do prekida ugovora kupac sam snosi trošak povrata robe.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok za jednostrani prekid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču roba koja je predmet ugovora isporučena. Ukoliko se radi o više komada robe rok za prekid ugovora započinje kada je zadnji komad robe isporučen.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora. Sadržaj i oblik toga obrasca propisao je ministar gospodarstva Pravilnikom o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

Primjer obrasca za jednostrani prekid ugovora:

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

  1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
  2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
  3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), i datum.

Ukoliko trgovac omogućuje potrošaču jednostrani raskid ugovora na svojoj mrežnoj stranici, dužan je potrošaču dati slijedeću uputu:

»Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Možda će vas zanimati..

Financijska pismenost

Financijska pismenost

Svakodnevno donosimo niz odluka povezanih s upravljanjem osobnim financijama. Hrvatski obrazovni sustav ne pruža...

Shrinkflacija

Shrinkflacija

Pojam inflacije poznat je svim potrošačicama i potrošačima. No, znaju li što je shrinkflacija? Shrinkflacija je nova...