Pametno sa svojim novcem

Naziv projekta: Pametno sa svojim novcem

Poziv: Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2022. godinu

Trajanje projekta: 01. rujna – 30. studeni 2022. 

Broj ugovora: Klasa: 402-03/22-01/52; Urbroj: 2193-02-22-1

Ukupna vrijednost projekta: 3.500,00 kn

Odobren iznos podrške od strane Grad Vrbovsko: 3.500,00 kn

Nositelj: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Područje provedbe projekta: Grad Vrbovsko

Prioritetno programsko područje: Udruge mladih i prevencija nasilja

Cilj projekta:

Edukacija mladih o važnosti planiranja osobne solventnosti.

Opis projekta:

Projekt PAMETNO SA SVOJIM NOVCEM osmišljen je s općim ciljem educiranja mladih o važnosti planiranja osobne solventnosti. Način na koji zadovoljavamo potrebe i ostvarujemo želje utječe na kvalitetu života i financijsku budućnost pojedinca a i obitelji. Sve naše financijske odluke i aktivnosti imaju utjecaja na naše financijsko zdravlje u sadašnjosti, ali i budućnosti. Stoga je važno planirati financijsku budućnost temeljem donošenja financijskih odluka i aktivnosti koje će utjecati na financijsko zdravlje stanovništva. Sukladno navedenom specifični cilj projekta je provedba edukativnih radionica za mlade o osnovama financijske pismenosti.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina: direktni korisnici projekta su mladi od 15 do 29 godine, indirektni korisnici su profesori, članovi kućanstva, te sami krajnji korisnici su ostalo građanstvo, tj. šira lokalna zajednica

Projekt Pametno sa svojim novcem je podržan s financijskom podrškom Grada Vrbovsko okviru javnog natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2022. godinu

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Grada Vrbovsko. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i ne odražava nužno stavove Grada Vrbovsko.

Možda će vas zanimati..