Održana prva javna tribina

Napisala:Ana Smoljak

07/09/2019

U sklopu projekta „Potrošačka prava i obaveze“ održana je 06. rujna 2019. godine u Centar za mlade u Grabriku (Karlovac) prva javna tribina potrošačka prava i obaveze. Tribina je provedena zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 63.897,51 kn

Na početku javne tribine je Voditeljica Odjela za Europski potrošački centar u RH, gospođa Danijela Marković Krstić predstavila ECC Hrvatska. Voditeljica projekta gospođa Ana Smoljak je potom predstavila dokument pod nazivom „Zaštita potrošača u EU: 10 temeljnih načela“. Navedeni dokument je izdala Opća uprava Europskog povjerenstva za zaštitu zdravlja i potrošača 2005. godine. Tako su potrošači(ce) dobile informaciju da mogu kupovati hranu i drugu robu široke potrošnje u bilo kojoj državi članici Europske unije bez brige da će morati platiti carinske pristojbe ili neki dodatni porez na dodanu vrijednost kada se vrate svome domu.

Potaknuta sve većim pritiscima zemalja južne i istočne Europe kojima se traže jednaki standardi za sve potrošače u Europskoj uniji, Europska komisija je u travnju 2019. godine objavila dokument „New Deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača u EU i njihovu provedbu. Taj dokument je usvojen na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u rujnu 2018. godine. O njemu su potrošač(ic)e informirale voditeljica projekta Ana Smoljak i izvoditeljica aktivnosti Marija Perušić. Sudionike tribine upoznale su s njihovim pravima i dodatnim alatima za dobivanje naknade ako su im prava povrijeđena. Europska unija štiti svoje građena od nepoštenih poslovnih praksi. Stoga su potrošač(ic)e ujedno educirale o tome kada se poslovna praksa trgovca smatra nepoštenom i kako se mogu zaštiti.

„POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske zahvaljuje svima koji su došli na Prvu javnu tribinu. Posebno vodstvu Centra za mlade u Grabriku što je ustupio prostor Centra za mlade u Grabriku za održavanje Prve javne tribine.

Druga javna tribina u sklopu projekta Potrošačka prava i obaveze održat će se u petak 20. rujna 2019. s početkom u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu Duga Resa.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...