Održana panel diskusija u Viškovu

Napisala:Ana Smoljak

08/06/2021

Danas, 08. lipnja je u organiziraciji Društva Potrošačica u Viškovu održana panel diskusija „Jesu li potrošači regulatori tržišta“. Okupljene je pozdravio pročelnik Ureda primorsko-goranske županije Goran Petrc, zamjenik načelnice Općine Viškovo Denis Mladenić i predsjednica Društva Potrošačica Ana Smoljak.

Na panel diskusiji bili su predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Andro Marčev i Gordana Kulišić, Vijećnik grada Karlovca, Dimitrije Birač, Marina Novaković-Matanić, predsjednica udruge “KORANA” – udruge za zaštitu potrošača Grada Karlovca i iz Društva Potrošačica sudjelovale su predsjednica Ana Smoljak i zamjenica Marija Perušić.

O obavezama operatora odnosno o pravima korisnika na panel diskusiji educirala je Gordana Kulišić iz HAKOM-a. Andro Marčev je govorio o prijavi kvara/smetnje. Naglasio je da potrošač ima pravo na umanjenje mjesečne naknade u slučaju trajanja kvara duže od 24 sata, odnosno u slučaju kvara terminalne opreme operatora i ne otklanjanja kvara u roku od 5 dana – pravo na raskid ugovora bez penala. Pravo na raskid u roku od 15 dana – za sve ostale vrste kvarova u mjerodavnosti operatora, a koje nisu otklonjene (izuzev krivnje korisnika, više sile, treće strane…).

Vijećnik grada Karlovca i Karlovačke županije, Dimitrije Birač govorio je o odnosu lokalne politike i potrošača i na koji način bi trebalo unaprijediti segment javnih usluga. Naglasio je da potrošači imaju moć utjecati na javne usluge ponajviše jer biraju lokalnu vlast koja je zadužena za javne usluge. Između ostalog, naveo je važnost savjetodavnog tijela i povjerenstva za reklamacije potrošača korisnika javnih usluga i pohvalio Općinu Viškovo po tom pitanju. Naime, Općina nije samo sve regulirala sukladno Zakonu o zaštiti potrošača već je otišla i korak dalje te u svom proračunu ima stavku iz koje financira rad udruge za zaštitu potrošača.

Prije par godina napravljen je veliki korak unatrag po pitanju zaštiti prava potrošača. Naime, krajem 2018. godine ukinuto je financiranje četiri velika Regionalna savjetovališta. Udruga „KORANA“ jedna je od rijetkih udruga koje volonterski daju telefonske savjete potrošačima. Marina Novaković-Matanić istaknula je da približno 50% upita potrošača se odnosi na telekomunikacijske usluge.

Predsjednica Udruge „KORANA“ predstavila je projekt financijskog opismenjavanja osnovnoškolaca koji su pokrenuli u suradnji s Gradom Karlovcem. Istraživanje koje je 2016. napravila Hrvatska narodna banka pokazalo je da je najviše financijski nepismena populacija mlađa od 19. godina.

S obzirom na to da je Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno oglašavanje namijenjeno djeci, Ana Smoljak, predsjednica Društva Potrošačica osvrnula se na marketninške komunikacije. Upravo zbog značaja i prirode djece kao primatelja poruke ali i onih koji utječu na odluke o kupnji svih članove uže i šire obitelji zakonodavac je stao na stranu čvrste zaštite djece i ograničenja mogućih zloporaba u oglašavanju te potencijalne štete kod djece.

Cilj projekta je osvješćivanje potrošače da imaju moć pretvoriti kupnju u jako važno društveno djelovanje. Ako potrošači promjenom svojih navika mogu doprinijeti zaštiti okoliša i svojim odlukama o kupnji utjecati na ponudu, jesu li oni slabija strana na tržištu ili regulatori tržišta?  Stoga je na panel diskusiju zaključila Marija Perušić, zamjenica predsjednice Društva Potrošačica s time kako možemo biti osviješteni potrošači odnosno kako promijenom svojih navika možemo doprinijeti zaštiti okoliša.

Događaj su sufinancirali Primorsko-goranska županija s 3.000,00 HRK i Općina Viškovo s 2.500,00 HRK. Uz financijsku pomoć, Općina Viškovo je pomogla u organizaciji ovog događaja.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...