Obilježena obljetnica ulaska RH u EU

Napisala:Ana Smoljak

28/06/2024

U petak, 28.6. javnom tribinom smo obilježili obljetnicu ulaska Republike Hrvatske u EU. S time su završile projekte aktivnosti po projektu “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” koji provodimo od 1. ožujka do 1. srpnja ove godine.

Institucionalni ustroj EU je jedinstvena institucionalna struktura u svijetu. Od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora institucije EU dijele se na političke i nepolitičke institucije. Europski parlament je predstavničko tijelo građana država članica Europske unije.

Sa svrhom približavanja rada Europskog parlamenta građanima Gorskog kotara na javnoj tribini je online sudjelovala zastupnica Biljana Borzan. Sudionike je upoznala s novom direktivnom o medu. Naglasila je da oznaka „Mješavina EU/ne EU meda” odlazi u povijest. Predstavila je Akt o digitalnim uslugama čiji je cilj postaviti temelje za izjednačavanje prava potrošača na internetu s onima koja imaju kad kupuju u običnim trgovinama.

Budući da se potrošači žale na vijek trajanja uređaja, u trgovinama će kod uređaja morati biti oznaka minimalnog trajanja uređaja i koliko se daje komercijalnog jamstva. Proizvod koji nema naljepnicu nema komercijalnog jamstva. Ima samo obvezno jamstvo od dvije godine.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je naslov-MVEPhr0-1024x443.png

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...