Ne bacaj hranu

Napisala:Ana Smoljak

02/11/2023

Zadnja, treća edukativno-informativna radionica po projektu Senzibilizacija mladih potrošača na rasporedu je u utorak 21. studenog ove godine. Tema treće radionice je ne bacaj hranu. Svrha ove radionice je osvještivanje i edukacija mladih o količinama prehrambenog otpada.

Najviše u hrvatskim kućanstvima ima kuhinjskog otpada, 39% Zatim papira 25%, plastike 12%, staklo 6%, 1% je opasnog otpada i 13% ostali otpad.

Što se događa s preostalom hranom? Ostatak hrane ili se konzumira izravno ili se odbacuje kao otpad od hrane. Otpad od hrane čini značajan dio globalnog otpada.

Što mislite u čemu je problem s prehrambenim otpadom? Znate li da se čak 53 % hrane baca u kućanstvima? Jeste li ikada pomislili da bacanjem pokvarene hrane doslovno bacamo novac u kantu za otpad? Samo su neka od pitanja na koja će učenici dobiti odgovor u sklopu ove radionice .

U okviru projekta Senzibilizacija mladih potrošača provest će se tri edukativno-informativne radionice za mlade potrošače. Sve tri edukativno-informativne radionice provest će se u suradnji s Gradom Krkom i Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir. Projekt sufinancira Grad Krk s EUR 1.473,00.

Možda će vas zanimati..