Najava: Prezentiranje New deal za potrošačice

Napisala:Ana Smoljak

15/12/2019

Ovaj tjedan ćemo u četiri mjesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji provesti tribinu Prezentiranje New deal za potrošačice kako bi ih educirali o dokumentu New deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njihovu provedbu. Naglasak će biti na agresivnoj poslovnoj praksi i zavaravajućim radnjama. Potrošači(ce) će saznati i kad se poslovna praksa smatra nepoštenom poslovnom praksom.

Dana 19. prosinca 2019. održat ćemo dvije tribine. Jedna će se održati u Sinju u Galeriji Sikirica na adresi Put Petrovca 12 s početkom u 10 sati, a druga u Vrgorcu s početkom u 14 sati u višenamjenskoj dvorani na adresi Tina Ujevića 8.

Na otoku Braču ćemo 20. prosinca 2019. također održati dvije tribine. Prvu ćemo održati u Supetru s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici, Vlačica 5, a drugu u Selca s početkom u 13 sati u izložbenom prostoru Sokolana na adresi Trg Stjepana Radića bb.

Projekt Prezentiranje New deal za potrošačice provodimo zahvaljujući financijskoj podršci u iznosu od HRK 3.000,00 Splitsko-dalmatinske županije.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...