Najava: Prezentiranje New deal za potrošačice

Napisala:Ana Smoljak

15/12/2019

Ovaj tjedan ćemo u četiri mjesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji provesti tribinu Prezentiranje New deal za potrošačice kako bi ih educirali o dokumentu New deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača i njihovu provedbu. Naglasak će biti na agresivnoj poslovnoj praksi i zavaravajućim radnjama. Potrošači(ce) će saznati i kad se poslovna praksa smatra nepoštenom poslovnom praksom.

Dana 19. prosinca 2019. održat ćemo dvije tribine. Jedna će se održati u Sinju u Galeriji Sikirica na adresi Put Petrovca 12 s početkom u 10 sati, a druga u Vrgorcu s početkom u 14 sati u višenamjenskoj dvorani na adresi Tina Ujevića 8.

Na otoku Braču ćemo 20. prosinca 2019. također održati dvije tribine. Prvu ćemo održati u Supetru s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici, Vlačica 5, a drugu u Selca s početkom u 13 sati u izložbenom prostoru Sokolana na adresi Trg Stjepana Radića bb.

Projekt Prezentiranje New deal za potrošačice provodimo zahvaljujući financijskoj podršci u iznosu od HRK 3.000,00 Splitsko-dalmatinske županije.

Možda će vas zanimati..