Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice

Napisala:Ana Smoljak

15/05/2023

S današnim danom završila je provedba europskog projekta Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice. Nositelj projekta bio je Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH. Uz Društvo Potrošačica, partneri na projektu bili su Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek.

Opći cilj projekta bio je Osigurati razvoj civilnog društva koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Hrvatske.

Specifični cilj projekta bio je prijenos znanja i vještina uključenih OCD-a, unaprjeđenja kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama te izobrazba zaposlenika Prijavitelja i partnera i njihova priprema za prijave projekata prema odrednicama Europskog zelenog plana i njegove središnje strategiji „od polja do stola“, koje će biti osnova za prioritete financiranja EU-a do 2030. godine.

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

Aktivnost 1. Organiziranje izobrazbe predstavnika OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva.

Aktivnost 2. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa).

Aktivnost 3. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

Aktivnost 4. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama)

U sklopu navedenih aktivnosti izrađena su dva priručnika i provedena tri webinara. Priručnik za komuniciranje u kriznim situacijama sadrži smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Priručnik o doniranju hrane u kriznim situacijama obrađuje pravilno doniranje i po prvi puta na jednom mjestu donosi pravila o tome što se može, kome i u pod kojim uvjetima donirati.

Webinar „Doniranje hrane u kriznim situacijama“ održan je veljači, a webinar „Krizno komuniciranje“ u ožujku ove godine. Obje edukacije okupile su predstavnike organizacija civilnog društva s područja cijele Republike Hrvatske. Uz navedene proveden je i webinar koncipiran kao poludnevna edukacija za multiplikatore vještina. Webinar pod nazivom „Smanjimo bacanje hrane u kriznim situacijama“ održao se u travnju ove godine. Na njemu su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva koje žele ojačati kapacitete u projektima koji se bave doniranjem hrane te prenijeti stečena znanja na kolege i volontere, ali ih koristiti i u radu s krajnjim korisnicima.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...