Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice

Napisala:Ana Smoljak

15/05/2023

S današnim danom završila je provedba europskog projekta Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice. Nositelj projekta bio je Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH. Uz Društvo Potrošačica, partneri na projektu bili su Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek.

Opći cilj projekta bio je Osigurati razvoj civilnog društva koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Hrvatske.

Specifični cilj projekta bio je prijenos znanja i vještina uključenih OCD-a, unaprjeđenja kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama te izobrazba zaposlenika Prijavitelja i partnera i njihova priprema za prijave projekata prema odrednicama Europskog zelenog plana i njegove središnje strategiji „od polja do stola“, koje će biti osnova za prioritete financiranja EU-a do 2030. godine.

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

Aktivnost 1. Organiziranje izobrazbe predstavnika OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva.

Aktivnost 2. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa).

Aktivnost 3. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

Aktivnost 4. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama)

U sklopu navedenih aktivnosti izrađena su dva priručnika i provedena tri webinara. Priručnik za komuniciranje u kriznim situacijama sadrži smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Priručnik o doniranju hrane u kriznim situacijama obrađuje pravilno doniranje i po prvi puta na jednom mjestu donosi pravila o tome što se može, kome i u pod kojim uvjetima donirati.

Webinar „Doniranje hrane u kriznim situacijama“ održan je veljači, a webinar „Krizno komuniciranje“ u ožujku ove godine. Obje edukacije okupile su predstavnike organizacija civilnog društva s područja cijele Republike Hrvatske. Uz navedene proveden je i webinar koncipiran kao poludnevna edukacija za multiplikatore vještina. Webinar pod nazivom „Smanjimo bacanje hrane u kriznim situacijama“ održao se u travnju ove godine. Na njemu su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva koje žele ojačati kapacitete u projektima koji se bave doniranjem hrane te prenijeti stečena znanja na kolege i volontere, ali ih koristiti i u radu s krajnjim korisnicima.

Možda će vas zanimati..

Zimsko sezonsko sniženje

Zimsko sezonsko sniženje

Zimsko sezonsko sniženje traje do 25. veljače 2024. godine. Popusti su u poslovnicama i Internet trgovini. U kupovini...

Potrošačica – nove aktivnosti

Potrošačica – nove aktivnosti

Društvo Potrošačica je prijavilo promidžbenu akitvnost - Informativno edukativni video - "Korelacija potrošača i...