Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Napisala:Ana Smoljak

28/03/2024

Društvo Potrošačica provodi projekt „Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“. Projekt sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom četiri mjeseca provedbe projekta u Gorskom Kotaru provest će se 12 edukacija za mlade, obilježit će se Dan Europe i obljetnica ulaska Republike Hrvatske u EU, te će se organizirati konferencija „Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU“.

Budući da smo svi mi potrošači na koje utječu odluke donesene u Europskim institucijama, opći cilj projekta je informiranje građana Gorskog Kotara o EU: europskim institucijama, europskim politikama, europskim pravima i vrijednostima, uključujuću vladavinu prava.

Navedeni opći cilj ostavit će se kroz specifične ciljeve projekta. Specifični ciljevi projekta su:

  1. Putem 12 edukacija u školama sa svrhom neformalnog i informalnog učenja približiti znanja o demokratskim temeljima i demokratskim procesima EU, europskim politikama, europskim pravima i vrijednosti, vladavini prava, institucijama EU
  2. Obilježavanje Dana Europe, 9. svibnja
  3. Obilježavanje obljetnice ulaska Republike Hrvatske u EU, 1. srpnja
  4. Organizacija konferencije „Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU“
  5. Izrada edukativnog videa sa svrhom izobrazbe građana o izvorima prava u EU i njihovoj primjeni u RH

Edukacije za mlade

Svrha edukacija za mlade je senzibilizirati ih zbog čega je došlo do povezivanja i udruživanja europskih država. Ali i o tome kako je tekao proces europske integracije. Upoznati ih s izvorima prava EU. Približiti im institucije EU i važnost predstavničkog tijela, Europskog parlamenta. Približiti im europske politike, prava i vrijednosti. Upoznati ih s vizijom Europske komisije za ruralna područja EU.

U ožujku su provedene tri edukacije za mlade. Edukacije na temu “Europska ideja” provedene su u Čabru i Moravicama, Vrbovsko. Edukacija na temu “Institucionalna struktura EU” provedena je u Moravicama, Vrbovsko. U Moravicama, Vrbovsko edukacije su provedene u suradnji sa Željezničko-tehničkom školom Moravice i Učeničkim domom Moravice. U Čabru edukacija je provedena u suradnji sa Srednjom školom “Vladimir Nazor” Čabar

Za potrebe edukacija izrađene su dvije info-grafike.

Edukacije će biti provedene na još dvije teme. O europskim politikama, europskim pravima i vrijednostima te vladavini prava mlade osobe će biti educirane kroz edukaciju „Europska prava i vrijednosti“. S obzirom na to da su pametna sela koncept EU za rekonstruiranje ruralnih područja, kroz edukaciju „Pametna sela“ mlade osobe će se upoznati sa vizijom Europske komisije za ruralna područja. Svih 12 edukacija bit će provedeno u suradnjama sa srednjim školama na području Gorskog Kotara: Srednja škola Delnice, Srednja škola “Vladimir Nazor” Čabar i Željezničko-tehnička škola Moravice.

Edukativni video

U sklopu projekta izrađen je edukativni video. Edukativni video je izrađen sa svhom izobrazbe građana o izvorima prava u EU i njihovoj primjeni u RH. Na YouTube kanalu Društva Potrošačica pogledajte edukativni video “Izvori prava u EU i njihova primjena u RH“.

Konferencija u Čabru

Demokratski sustav u EU osnova je na kojoj počiva prosperitet i kvaliteta života europskih građana. Kako bi se građanima Gorskog Kotara približile temeljne vrijednosti EU nužno je informiranje građana o ekonomskoj i političkoj zajednici suvremenih europskih država, odnosno o EU. Tijekom četiri mjeseca provest ćemo konferenciju u Čabru, okrugli stol u Delnicama i tribinu u Vrbovskom.

U ponedjeljak 8. travnja ove godine s početkom u 10 sati na adresi Narodnog oslobođenja 1, Čabar provest ćemo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU”. Na konferenciji će sudjelovati voditeljica Europskog potrošačkog centra Hrvatska, predstavici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, predsjednik Unije potrošača Hrvatske i Društvo Potrošačica.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...