Lijek za malariju liječi COVID-19?

Lijek za malariju liječi COVID-19?

Ovih dana u medijima svakodnevno smo suočeni s raznim informacijama vezano za moguće liječenje epidemije zahvaćenoj COVID -19. Znanstvenici pokušavaju testirati nekoliko nama već poznatih lijekova da vide da li bi oni mogli biti od pomoći kod terapije COVID -19,...
Lijek za malariju liječi COVID-19?

Proizvod s materijalnim nedostatcima

Potrošači se često pitaju što napraviti kada kupe proizvod te kada naknadno primijete materijalne nedostatke. Jedan od primjera je kupnja garniture u prodanom centru. S obzirom na to da većina prodajnih lanaca nudi uslugu prijevoza robe (namještaja) kupac tek kada...
Lijek za malariju liječi COVID-19?

Potrošači nakon ugovora s teleoperaterima

Prodavači usluga na sve moguće načine pokušavaju povećati svoju prodaju koristeći razne prodajne kanale (elektronička pošta, telefonska prodaja, putem interneta,  prodaja izvan poslovnih prostorija npr. prodaja ispred vrata ili na ulici). Ono na što se potrošači...